1. Сэтгэл санаа, эв зүйн таарах хувь: таарамж сайтай гэр бүл (эвсэг, дулаан уур амьсгалтай гэр бүл);


2. Юмны өөр хоорондоо таарах, нийцэх боломж: тохиромж таарамж [хоршоо] (аливаа зүйл хоорондоо таарч тохирох боломж).


Зураг оруулах     Тайлбар нэмэх

0  0
Холбогдох зураг одоогоор алга байна.


Тус толь нь Мөнхгал компанийн зөвшөөрлөөр монгол бичгийн ‘Menksoft 2012’ үсгийн тиг хэрэглэж байна. www.Menksoft.comТус толийн талаарх санал хүсэлтээ contact@mongoltoli.mn хаягаар ирүүлнэ үү.