1. Таарах, учрах, уулзах, тохиолдох: замд тааралдах (замд санамсаргүй таарах, нүүр учрах);


2. Хэрэг явдал буюу юмс хоорондоо санамсаргүй давхцах, тохиолдох, онолдох, таарах.


Зураг оруулах     Тайлбар нэмэх

0  0
Холбогдох зураг одоогоор алга байна.


Тус толь нь Мөнхгал компанийн зөвшөөрлөөр монгол бичгийн ‘Menksoft 2012’ үсгийн тиг хэрэглэж байна. www.Menksoft.comТус толийн талаарх санал хүсэлтээ contact@mongoltoli.mn хаягаар ирүүлнэ үү.