Сурвалжлан олж авсан мэдээ - дэлгэрэнгүй...


Зураг оруулах     Тайлбар нэмэх

0  0

Орон зай, цаг хугацааны явцуу хүрээнд болж буй үйл явдал, үзэгдэлд зохиогч өөрөө оролцож, гэрч болсны үндсэн дээр түүний хөгжил, хөдөлгөөн, өөрчлөлтийг харуулж, тухайн цаг үеийн мэдрэмж, онцлог шинжийг тусгаж, шуурхай мэдээлдэг бичлэгийн төрөл зүйл.

Холбогдох зураг одоогоор алга байна.


Тус толь нь Мөнхгал компанийн зөвшөөрлөөр монгол бичгийн ‘Menksoft 2012’ үсгийн тиг хэрэглэж байна. www.Menksoft.comТус толийн талаарх санал хүсэлтээ contact@mongoltoli.mn хаягаар ирүүлнэ үү.