1. Судлах шинжлэх явдал, судалгаа: судлал шинжлэл [хоршоо] (судлан шинжлэх нь);


2. Ямар нэгэн зүйлийг шинжлэх ухааны үүднээс авч үзэх тусгай салбар: судлал шинжлэл [хоршоо] (судлан шинжлэх нь), дэлгэрэнгүй...
  • судлал шинжлэл - судлан шинжлэх нь
  • аман зохиол судлал - ард түмний дундаас гаран дэлгэрсэн уран зохиолыг шинжлэх ухааны үндэстэй судлах нь
  • угсаатны судлал - тухайн үндэстний зан заншил, янз бүрийн онцлогийг шинжлэх ухааны үүднээс судлах нь
  • үгийн гарал судлал - тухайн хэлний үгийн үүслийг түүхэн бүтээвэр зүйн аргаар шинжлэх ухааны үндэстэйгээр судлах нь
  • судлал шүүмжлэл - шинжлэх ухааны үндэстэйгээр судлах нь, шүүмжлэн хэлэлцэх нь

Зураг оруулах     Тайлбар нэмэх

0  0
Холбогдох зураг одоогоор алга байна.


Тус толь нь Мөнхгал компанийн зөвшөөрлөөр монгол бичгийн ‘Menksoft 2012’ үсгийн тиг хэрэглэж байна. www.Menksoft.comТус толийн талаарх санал хүсэлтээ contact@mongoltoli.mn хаягаар ирүүлнэ үү.