1. Бурхны номд мэргэшсэн хүн;


2. Бурхны номын дэгийг баримтлагч;
3. [хуучирсан] Судар түүх зохиогч, судлаач: сударч түшмэл (түүх, судар шастирын ажил эрхэлсэн түшмэл): дэлгэрэнгүй...

Зураг оруулах     Тайлбар нэмэх

0  0
Холбогдох зураг одоогоор алга байна.


Тус толь нь Мөнхгал компанийн зөвшөөрлөөр монгол бичгийн ‘Menksoft 2012’ үсгийн тиг хэрэглэж байна. www.Menksoft.comТус толийн талаарх санал хүсэлтээ contact@mongoltoli.mn хаягаар ирүүлнэ үү.