1. Аажмаар өндөр болгох;


2. Үнэ өртгийг нь нэмэгдүүлэх: үнээ өндөржүүлэх (үнээ нэмэх);
3. Үүрэг хариуцлага, амжилтаа улам бататгах: хариуцлагыг өндөржүүлэх (үүрэг хариуцлагыг нэмэгдүүлэх, бат чанд сахиулах) - дэлгэрэнгүй...

Зураг оруулах     Тайлбар нэмэх

0  0
Холбогдох зураг одоогоор алга байна.


Тус толь нь Мөнхгал компанийн зөвшөөрлөөр монгол бичгийн ‘Menksoft 2012’ үсгийн тиг хэрэглэж байна. www.Menksoft.comТус толийн талаарх санал хүсэлтээ contact@mongoltoli.mn хаягаар ирүүлнэ үү.