1. Нам гэдгийн эсрэг утга, аливаа зүйл босоо тийшээ, зай ихтэй - дэлгэрэнгүй...


2. Үлэмж их: өндөр ургац (тариа, ногооны ургалт сайн, га-аас хураах ургацын хэмжээ их), өндөр хүчдэл (цахилгаан дэлгэрэнгүй...
3. Дээд: өндөр өвөг (тав дахь дээд үе, хуланц өвгийн эцэг), өндөр эмэг (хуланц өвгийн эх, түүнээс дээших дээдэс), дэлгэрэнгүй...
4. Дуу чимээний чанга, хүчтэй байдал: өндөр дуу (чанга дуу) - Харуулын цэрэг өндөр дуугаар хашгирав. Ж.Пүрэв. Гурван зангилаа.


Зураг оруулах     Тайлбар нэмэх

0  0
Холбогдох зураг одоогоор алга байна.


Тус толь нь Мөнхгал компанийн зөвшөөрлөөр монгол бичгийн ‘Menksoft 2012’ үсгийн тиг хэрэглэж байна. www.Menksoft.comТус толийн талаарх санал хүсэлтээ contact@mongoltoli.mn хаягаар ирүүлнэ үү.