I  

1. Ар гэдгийн эсрэг утга, юмны өмнөх, энгэр тал, урд этгээд: уулын өвөр (уулын ‎энгэр, нөмөр дэлгэрэнгүй...


2. Суугаа хүний өвдөг, хэвэл орчмын газар; өвөр дээрээ тавих (өвдөг дээрээ тавих) - дэлгэрэнгүй...

Ижил үг

Зураг оруулах     Тайлбар нэмэх

0  0
Холбогдох зураг одоогоор алга байна.


Тус толь нь Мөнхгал компанийн зөвшөөрлөөр монгол бичгийн ‘Menksoft 2012’ үсгийн тиг хэрэглэж байна. www.Menksoft.comТус толийн талаарх санал хүсэлтээ contact@mongoltoli.mn хаягаар ирүүлнэ үү.