1. Ямар нэгэн зүйлийн бусдаас ялгарах шинж чанар нь илт давуу, дээд зэргийн -дэлгэрэнгүй...


2. Олноос буйд, ганцаараа: олноос онцгой (бусдаас илт ялгарам, содон), онцгой буух (олноос буйд, ганцаар буух), дэлгэрэнгүй...
3. [гүн ухаан] Бодит юм, түүний эсрэг тэсрэг тал болсон нэгж ба ерөнхийг харьцуулж нэгдмэл бүхэл болгон илэрхийлдэг философийн хууль.


Зураг оруулах     Тайлбар нэмэх

0  0
Холбогдох зураг одоогоор алга байна.


Тус толь нь Мөнхгал компанийн зөвшөөрлөөр монгол бичгийн ‘Menksoft 2012’ үсгийн тиг хэрэглэж байна. www.Menksoft.comТус толийн талаарх санал хүсэлтээ contact@mongoltoli.mn хаягаар ирүүлнэ үү.