1. Од ихтэй байдал: одорхог тэнгэр (од их түгсэн тэнгэр);


2. Од мэт байдал бүхий: одорхог х‎ээтэй торго (од мэт хээтэй торго).


Зураг оруулах     Тайлбар нэмэх

0  0
Холбогдох зураг одоогоор алга байна.


Тус толь нь Мөнхгал компанийн зөвшөөрлөөр монгол бичгийн ‘Menksoft 2012’ үсгийн тиг хэрэглэж байна. www.Menksoft.comТус толийн талаарх санал хүсэлтээ contact@mongoltoli.mn хаягаар ирүүлнэ үү.