1. Орчин үеийн хэв маягтай болгох;


2. Одоогийнхоор үзэх - Түүнчлэн Сүхбаатарын яриаг хэтэрхий одоочилсон нь харагдаж байна. “Цог” дэлгэрэнгүй... одоочлон ойлгох (энэ цаг үедээ нийцүүлэн ойлгох), одоочлон сэтгэх (тухайн цаг үеэрээ сэтгэх).


Зураг оруулах     Тайлбар нэмэх

0  0
Холбогдох зураг одоогоор алга байна.


Тус толь нь Мөнхгал компанийн зөвшөөрлөөр монгол бичгийн ‘Menksoft 2012’ үсгийн тиг хэрэглэж байна. www.Menksoft.comТус толийн талаарх санал хүсэлтээ contact@mongoltoli.mn хаягаар ирүүлнэ үү.