1. Овоорсон юм: салын овоорол (усан дээрх хориг дотор бөөгнөрөн хуримталсан мод, сал);


2. Бөөгнөрөл: нохдын овоорол (ноход нэг газар олноороо цугларсан нь).


Зураг оруулах     Тайлбар нэмэх

0  0
Холбогдох зураг одоогоор алга байна.


Тус толь нь Мөнхгал компанийн зөвшөөрлөөр монгол бичгийн ‘Menksoft 2012’ үсгийн тиг хэрэглэж байна. www.Menksoft.comТус толийн талаарх санал хүсэлтээ contact@mongoltoli.mn хаягаар ирүүлнэ үү.