1. Юмыг нэг газарт бөөгнөрүүлэн, дээр дээрээс нь давхцуулан тавих, овоо болгох: нэг дор овоолох (ямар дэлгэрэнгүй...


2. [шилжсэн] Давхцуулах, үлэмж нэмэгдүүлэх: ажил овоолох (олон ажлыг нэг зэрэг хийх хэрэгтэй болох, ажил давхцах).


Зураг оруулах     Тайлбар нэмэх

0  0
Холбогдох зураг одоогоор алга байна.


Тус толь нь Мөнхгал компанийн зөвшөөрлөөр монгол бичгийн ‘Menksoft 2012’ үсгийн тиг хэрэглэж байна. www.Menksoft.comТус толийн талаарх санал хүсэлтээ contact@mongoltoli.mn хаягаар ирүүлнэ үү.