1. Лам нарын хурал номын үйлд өмсөх ирмэгтэй, хавчиг өндөр оройтой, үс юмуу хилэн хараатай хос бүч бүхий малгай: дэлгэрэнгүй...


2. [хуучирсан] Лам, ноёдын малгайн хүндэтгэл нэр;
3. Ам бөсийг хошуулдан нугалж хийсэн хурдан морины хүүхдийн өмсдөг малгай: хурдан морины овоодой (хурдны морь унаж уралдах хүүхдийн дэлгэрэнгүй...
4. Бяцхан овгор зүйл: овоодой чулуу (бага хэмжээгээр овоолсон чулуу).


Зураг оруулах     Тайлбар нэмэх

0  0
Холбогдох зураг одоогоор алга байна.


Тус толь нь Мөнхгал компанийн зөвшөөрлөөр монгол бичгийн ‘Menksoft 2012’ үсгийн тиг хэрэглэж байна. www.Menksoft.comТус толийн талаарх санал хүсэлтээ contact@mongoltoli.mn хаягаар ирүүлнэ үү.