1. Ямар нэгэн зовлонд өртөх - Удаан чанарын “Тэнэг өвчин”-д нэрвэгджээ. Лигдэн. Амьдралын логик., үерт нэрвэгдэх (үерийн усанд автагдах), зудад н‎эрвэгдэх (малын б‎элчээр цасанд дарагдан мал олноороо өлбөрч, хүнс тэжээл ховордож нийтээр их гачигдал үзэх);


2. Үзэл бодлын нөлөөнд автагдах.


  • үерт нэрвэгдэх - үерийн усанд автагдах
  • зудад нэрвэгдэх - малын бэлчээр цасанд дарагдан мал олноороо өлбөрч, хүнс тэжээл ховордож нийтээр их гачигдал үзэх

Зураг оруулах     Тайлбар нэмэх

0  0

Өвчин шаналал зовлон болох

Ган гачиг нэрвэгдэж мал сүрэг тарга хүчээ алдлаа

Холбогдох зураг одоогоор алга байна.


Тус толь нь Мөнхгал компанийн зөвшөөрлөөр монгол бичгийн ‘Menksoft 2012’ үсгийн тиг хэрэглэж байна. www.Menksoft.comТус толийн талаарх санал хүсэлтээ contact@mongoltoli.mn хаягаар ирүүлнэ үү.