1. Юм үзэгдлийг үгээр ялган тэмдэглэсэн нь: овог нэр (тухайн хүний эцгийн болон өөрийн дуудах үг), дэлгэрэнгүй...


2. Хүн, амьтанд оноож өгсөн дуудах үг - дэлгэрэнгүй...
3. Алдар, дуурсгал: нэр алдарших (алдар нь олон түмэнд түгэх), нэр гутах (нэр гутрах), дэлгэрэнгүй...
4. Үйл явдлын ор мөр: нэр хэмээх (зэмдэглэх, хагас дутуу гүйцэтгэх), нэр зүүх (ажил хэргийг хагас дутуу хийн дэлгэрэнгүй...

Зураг оруулах     Тайлбар нэмэх

0  0

Оноосон нэр төрсөн хүүхдэд нэр өгөх

Манай дүү шинээр мэндэлж нэр өглөө.

Нэрсийг манай нутагт "нэр" хэмээн хэлдэг.

Холбогдох зураг одоогоор алга байна.


Тус толь нь Мөнхгал компанийн зөвшөөрлөөр монгол бичгийн ‘Menksoft 2012’ үсгийн тиг хэрэглэж байна. www.Menksoft.comТус толийн талаарх санал хүсэлтээ contact@mongoltoli.mn хаягаар ирүүлнэ үү.