1. Тухайн зүйлийн оноц, онч, тусалт: үгний ноц (үг ярианы онч), хэргийн ноц (хэрэг дэлгэрэнгүй...


2. Хэрэг бодисын чухал чанар;
3. Хор холбогдол.


Зураг оруулах     Тайлбар нэмэх

0  0
Холбогдох зураг одоогоор алга байна.


Тус толь нь Мөнхгал компанийн зөвшөөрлөөр монгол бичгийн ‘Menksoft 2012’ үсгийн тиг хэрэглэж байна. www.Menksoft.comТус толийн талаарх санал хүсэлтээ contact@mongoltoli.mn хаягаар ирүүлнэ үү.