1. Хойноос нь элдэн хөөх: нохойчлон элдэх (мөрөөр шиншлэн даган хөөх);


2. Дөрвөн мөчөөрөө ээлжлэн самарч сэлэх: нохойчлон сэлэх (усанд нохой адил самардаж сэлэх).


Зураг оруулах     Тайлбар нэмэх

0  0
Холбогдох зураг одоогоор алга байна.


Тус толь нь Мөнхгал компанийн зөвшөөрлөөр монгол бичгийн ‘Menksoft 2012’ үсгийн тиг хэрэглэж байна. www.Menksoft.comТус толийн талаарх санал хүсэлтээ contact@mongoltoli.mn хаягаар ирүүлнэ үү.