1. Туурвин бүтээсэн бичиг зохиол - Хэнд ном байна тэнд нөхөр хурна, хэнд эд байна тэнд дайсан хурна. дэлгэрэнгүй... ном үзэх (зохиол бүтээл уншиж судлах) - Царайд нь баатар мэргэн эрийн шинж буйн дээр бас ном үзэж их юм боддог болсон шинжтэй эр ажээ. Б.Ринчен. Гүнж., ном нийлэх (а. Онолын маргаанд бэлтгэх зорилгоор хэд хэдээр хамтран ном үзэх; б. Ном зохиолыг уг эхтэй нь тулган нягтлах), ном унших (зохиол бүтээл унших), ном хэвлэх (зохиол бүтээлийг хэвлэн нийтлэх), ном бүтээх (ямар нэгэн зүйлийн тухай өөрийн үзэл бодол, дүгнэлтийг нэгтгэн бичих) - Хүний сэтгэлд шингэтэл зураглан бичсэн дуртгалын ном бүтээж, уншигч танаа толилуулж байна. Х.Зандраабайдий, З.Ядмаа. Дэлгэрхангай уулнаас дэлхийг харсан Дооров., номын ах (эрдэм мэдлэгээр илүү, өөрөөс нь ахмад насны хүн), номын багш (эрдэм зааж сургасан хүн), номын баринтаг (ном судрыг ороож бооход зориулсан бөс даавуу), номын дүү (насаар дүү бөгөөд хожим сургуульд орсон хүн), номзүй (зохиол бүтээлийн жагсаалт), номзүйч (номзүйн ажилд мэргэшсэн хүн), номын сан (а. Ном судрын зүйлийг хөмрөглөн хадгалах газар; б. Олон нийтэд хэрэгцээт ном, сэтгүүл зэргээр үйлчлэх газар), номын санч (номын сангийн мэргэжилтэн), номын хаяг (зохиол бүтээлийн тэмдэг), номын шогол (зохиол бүтээлийг хийх модон хайрцаг, хавтас), номын шүүмж (тухайн зохиол бүт‎ээлийн ололттой, дутагдалтай зүйлийг дүгнэсэн үнэлэлт), ширээний ном (үргэлж үзэж хэрэглэдэг зохиол бүтээл), ном бичиг [хоршоо] (бичиж тэмдэглэсэн зохиол бүтээл) - Сонгон олж орчуулсан ном бичиг нь аль дайралдсан буюу хялбар хөнгөнийг авч орчуулсан зүйл огт биш. Б.Ринчен. Монгол бичгийн хэлний зүйн удиртгал; ном судар [хоршоо] (барлаж хэвлэсэн бичиг зохиол) - Ном судар дунд арьсан хавтастай өөр янзын хэд хэдэн дэвтэр онц ялгаран харагдаж байгаа нь... цөм Eсүстэний бэлэглэсэн ном... байв. Б.Ринчен. Гүнж., ном зохиол [хоршоо] (зохиол бүтээл), ном сонин [хоршоо] (хэвлэсэн зохиол бүтээл болон сонин), ном товхимол [хоршоо] (дэвтэрлэж үдсэн бичиг зохиол, эмхэтгэл), ном хэвлэл [хоршоо] (хэвлэж нийтийн хүртээл болгосон зохиол бүтээл, сонин сэтгүүл), хичээл ном [хоршоо] (а. Сурч мэдсэн зүйл; б. Юм сурч мэдэх газар), ном барлах [хуучирсан] (барын хэвээр ном дармаллах), ном хаялцах (мэдлэгтээ тулгуурлан, ямар нэгэн асуудлаар цэц булаалдан маргах) - Бид гурвуул өглөөний цайны өмнө амралтын хүрээ зуур зугаацахын дашрамд мөн ном хаялцаж явлаа. С.Эрдэнэ. Цэрмаагийн учир; нойрт сэргэг, номд мэргэн [зүйр цэцэн үг] (цовоо сэргэлэн, ухаалаг), номоос салахгүй хүний эрдэм их, нойроос салахгүй хүний зүүд их [зүйр цэцэн үг] (эрдмийг хичээл зүтгэлээр сурах гэсэн санаа);


2. Эрдэм мэдлэг, боловсрол: ном заалгах (эрдэм заалгах), ном заах (эрдэм заах), дэлгэрэнгүй...
3. [шашин] Буддагийн гүн ухааны чухал ухагдахуун, жаяг: бурхны ном (бурхны уншлага, дэг жаяг), ном айлдах (уншлага дэлгэрэнгүй...
4. [шилжсэн] Ёс дүрэм, журам: номоороо болох (дүрэм журмын дагуу болох, ёсоороо болох), номын дагуу хийх (аливаа дэлгэрэнгүй...

Зураг оруулах     Тайлбар нэмэх

1  0

эрдэм сурахаар ирдэг танхим

Номын санТус толь нь Мөнхгал компанийн зөвшөөрлөөр монгол бичгийн ‘Menksoft 2012’ үсгийн тиг хэрэглэж байна. www.Menksoft.comТус толийн талаарх санал хүсэлтээ contact@mongoltoli.mn хаягаар ирүүлнэ үү.