Найдах үйлийн нэр, найдвар, итгэл - Гаднаас туслах, аврах найдлага байж болох юм. Л.Түдэв. Уулын үер., найдлага тасрах (итг‎эл алдрах), найдлага төрүүл‎эх (итг‎эл төрүүлэх), найдлагын худалдаа (хүмүүсийн заруулахаар өгсөн зүйлийг худалддаг дэлгүүр), итгэл найдлага [хоршоо] (итгэл найдвар), итгэмж найдлага [хоршоо] (үл эргэлзэн найдах сэтгэл).


Зураг оруулах     Тайлбар нэмэх

0  0
Холбогдох зураг одоогоор алга байна.


Тус толь нь Мөнхгал компанийн зөвшөөрлөөр монгол бичгийн ‘Menksoft 2012’ үсгийн тиг хэрэглэж байна. www.Menksoft.comТус толийн талаарх санал хүсэлтээ contact@mongoltoli.mn хаягаар ирүүлнэ үү.