1. Харилцан хэлсэн аман тангараг: андгай тавих (харилцан аман тангараг өргөх), дэлгэрэнгүй...


2. Цаазалж цээрлэсэн зүйл: андгайтай үг (цээртэй үг);


Зураг оруулах     Тайлбар нэмэх

0  0
Холбогдох зураг одоогоор алга байна.


Тус толь нь Мөнхгал компанийн зөвшөөрлөөр монгол бичгийн ‘Menksoft 2012’ үсгийн тиг хэрэглэж байна. www.Menksoft.comТус толийн талаарх санал хүсэлтээ contact@mongoltoli.mn хаягаар ирүүлнэ үү.