1. Андах бололцоо - Харваас андаш алга. Ш.Ванчаарай. Нугын цэцэг дэлгэрэнгүй...


2. Андсан зүйл, ташаа зүйл: андаш байхгүй (тов тодорхой) - Дэлт саарлын мөр андаш байх биш. Б.Бааст. Алтайн хөх дөнөн.


Зураг оруулах     Тайлбар нэмэх

0  0
Холбогдох зураг одоогоор алга байна.


Тус толь нь Мөнхгал компанийн зөвшөөрлөөр монгол бичгийн ‘Menksoft 2012’ үсгийн тиг хэрэглэж байна. www.Menksoft.comТус толийн талаарх санал хүсэлтээ contact@mongoltoli.mn хаягаар ирүүлнэ үү.