(амьтан)  

1. Монгол орны бүх нуур, гол, булаг, шанд, задгай ус бүхий газар цаг цагаар сэлгэн нүүж, өндөглөн зусдаг нүүдлийн дэлгэрэнгүй...


2. Ангир мэт өнгө: ангир шар (улбар шар өнгө), ангир (шар) уураг (а. Төрсний дараах эхний хоёроос гурван хоногт дэлгэрэнгүй...
  • ангир галуу - усны шувууд
  • ангирын хөл - янз наанги цагаантай адил, төмс нь улаан, цагаан хоёр зүйл бий, чанаж идэхэд амттай
  • ангир шар - улбар шар өнгө
  • ангир (шар) уураг - а. Сүүн тэжээлт амьтны төрсний дараа хөхнөөс гарах уургаар баялаг өтгөн сүү - Ангир шар уургийг чинь амтлан шимж өгөв.  “Цог” сэтгүүл; б. [хүндэтгэл] Эхийн сүү

Зураг оруулах     Тайлбар нэмэх

0  0
Холбогдох зураг одоогоор алга байна.


Тус толь нь Мөнхгал компанийн зөвшөөрлөөр монгол бичгийн ‘Menksoft 2012’ үсгийн тиг хэрэглэж байна. www.Menksoft.comТус толийн талаарх санал хүсэлтээ contact@mongoltoli.mn хаягаар ирүүлнэ үү.