1. Анги болгон хуваалгах;


2. Ангилагдах: ноос ангилуулах (ноосыг урт богино, бүдүүн нарийнаар нь төрөлжүүлэн хуваах) -дэлгэрэнгүй...

Зураг оруулах     Тайлбар нэмэх

0  0
Холбогдох зураг одоогоор алга байна.


Тус толь нь Мөнхгал компанийн зөвшөөрлөөр монгол бичгийн ‘Menksoft 2012’ үсгийн тиг хэрэглэж байна. www.Menksoft.comТус толийн талаарх санал хүсэлтээ contact@mongoltoli.mn хаягаар ирүүлнэ үү.