1. Монгол хэлээр орчуулах, хөрвүүлэх: монголчлох ажил (монгол хэлээр орчуулах) - дэлгэрэнгүй...


2. Монгол байдалтай болгох: монголчлон засах (монгол аргаар засах).


Зураг оруулах     Тайлбар нэмэх

0  0
Холбогдох зураг одоогоор алга байна.


Тус толь нь Мөнхгал компанийн зөвшөөрлөөр монгол бичгийн ‘Menksoft 2012’ үсгийн тиг хэрэглэж байна. www.Menksoft.comТус толийн талаарх санал хүсэлтээ contact@mongoltoli.mn хаягаар ирүүлнэ үү.