1. Юмыг анги болгон хуваах: ангилан хуваах (юмсын нийтлэг болон зүй тогтолт холбоог таньсны үндсэн дэлгэрэнгүй...


2. Үр тарианы болцыг түргэсгэх зорилгоор цайруулалгүйгээр хадаж унагах: ангилан хадах (тариа будааг өвс ногоог хэсэг хэсгээр нь дэлгэрэнгүй...
3. Шинж чанар, онцлог, хэрэгцээ зэргээр нь тусгай бүтэц болгох: ном ангилах (номыг хэрэгцээ, төрөл зүйлээр нь хуваан тавих),дэлгэрэнгүй...
  • ангилан хадах - тариа будааг өвс ногоог хэсэг хэсгээр нь хувааж хадах
  • ангилан хураах - тариа будааг хэсэг хэсгээр нь хуваан хураах
  • ном ангилах - номыг хэрэгцээ, төрөл зүйлээр нь хуваан тавих
  • үгсийг ангилах - үгийг утга, гарал, хэрэглээ зэргээр нь хуваан үзэх
  • ангилан хуваах - юмсын нийтлэг болон зүй тогтолт холбоог таньсны үндсэн дээр бүлэглэн хуваах
  • ангилан хуваах - юмсын нийтлэг болон зүй тогтолт холбоог таньсны үндсэн дээр бүлэглэн хуваах

Зураг оруулах     Тайлбар нэмэх

0  0
Холбогдох зураг одоогоор алга байна.


Тус толь нь Мөнхгал компанийн зөвшөөрлөөр монгол бичгийн ‘Menksoft 2012’ үсгийн тиг хэрэглэж байна. www.Menksoft.comТус толийн талаарх санал хүсэлтээ contact@mongoltoli.mn хаягаар ирүүлнэ үү.