(бичиг)  

1. Эр үгийн хамтрахын тийн ялгал; -тай - дэлгэрэнгүй...


2. Зарим үед өгөх оршихын тийн ялгалын хэлбэрээр хэрэглэгдэнэ - Төрийн зарим эрх дархтангууд хүртэл хятад лугаа хормой дэвсэв. дэлгэрэнгүй...


Зураг оруулах     Тайлбар нэмэх

0  0

Мэт, адил

Холбогдох зураг одоогоор алга байна.


Тус толь нь Мөнхгал компанийн зөвшөөрлөөр монгол бичгийн ‘Menksoft 2012’ үсгийн тиг хэрэглэж байна. www.Menksoft.comТус толийн талаарх санал хүсэлтээ contact@mongoltoli.mn хаягаар ирүүлнэ үү.