1. Юмны дээд бие нь сарвайх буюу далбайж налбайх: модны салаа мөчир ларвайх (модны салаа мөчир дэлгэрэнгүй...


2. Юмны ам амсар урвайж дарвайх: зузаан уруул ларвайх (зузаан уруул дарвайх).


Зураг оруулах     Тайлбар нэмэх

0  0
Холбогдох зураг одоогоор алга байна.


Тус толь нь Мөнхгал компанийн зөвшөөрлөөр монгол бичгийн ‘Menksoft 2012’ үсгийн тиг хэрэглэж байна. www.Menksoft.comТус толийн талаарх санал хүсэлтээ contact@mongoltoli.mn хаягаар ирүүлнэ үү.