1. Хүн, амьтан, ургамлын төрж бий болохоос үхэж мөхөх хүртэлх үеийн оршин байх үе: амьтны амьдрал дэлгэрэнгүй...


2. Хүрээлэн байгаа бодит байдал, нөхцөл байдал - Миний охин амьдрал мэдэхгүй гэнэн байна. С.Лочин. Сэтгэлийн дэлгэрэнгүй...
3. Амь зуулга, аж төрөл: амьдрал дээшлэх (амь зуулга дээрдэх) - дэлгэрэнгүй...

Зураг оруулах     Тайлбар нэмэх

0  0
Холбогдох зураг одоогоор алга байна.


Тус толь нь Мөнхгал компанийн зөвшөөрлөөр монгол бичгийн ‘Menksoft 2012’ үсгийн тиг хэрэглэж байна. www.Menksoft.comТус толийн талаарх санал хүсэлтээ contact@mongoltoli.mn хаягаар ирүүлнэ үү.