1. Амьдарлага сайтай, аж төрөлтэй, аж амьдралтай: амьдарлагатай хүмүүс (ажил төрөлтэй хүмүүс);


2. Амь зуух юмтай.


Зураг оруулах     Тайлбар нэмэх

0  0
Холбогдох зураг одоогоор алга байна.


Тус толь нь Мөнхгал компанийн зөвшөөрлөөр монгол бичгийн ‘Menksoft 2012’ үсгийн тиг хэрэглэж байна. www.Menksoft.comТус толийн талаарх санал хүсэлтээ contact@mongoltoli.mn хаягаар ирүүлнэ үү.