1. Амьдарлага байхгүй, аж төрөлгүй, аж амьдралгүй: амьдарлагагүй болох (амь зуух аргагүй болох);


2. Амь зуух мал хөрөнгө байхгүй.


Зураг оруулах     Тайлбар нэмэх

0  0
Холбогдох зураг одоогоор алга байна.


Тус толь нь Мөнхгал компанийн зөвшөөрлөөр монгол бичгийн ‘Menksoft 2012’ үсгийн тиг хэрэглэж байна. www.Menksoft.comТус толийн талаарх санал хүсэлтээ contact@mongoltoli.mn хаягаар ирүүлнэ үү.