1. Өдөр тутмын аж амьдрал - дэлгэрэнгүй...


2. Амь зуулгын зүйл - Хэзээ үхэх нотолгоо байхгүй ч хэдэн жилийн амьдарлага бэлдэнэ. Ишданзанванжил. Сайн дэлгэрэнгүй...


Зураг оруулах     Тайлбар нэмэх

0  0
Холбогдох зураг одоогоор алга байна.


Тус толь нь Мөнхгал компанийн зөвшөөрлөөр монгол бичгийн ‘Menksoft 2012’ үсгийн тиг хэрэглэж байна. www.Menksoft.comТус толийн талаарх санал хүсэлтээ contact@mongoltoli.mn хаягаар ирүүлнэ үү.