1. Үхээгүй, амь бүхий, амьд байгаа: амьд амьтан (амьтай махбод), амьд ахуй (амьтай дэлгэрэнгүй...


2. [шилжсэн] Бодитой, идэвхтэй, хөдөлгөөнтэй: амьд жишээ (бодит баримт бүхий жишээ), амьд сонин (сонинд дэлгэрэнгүй...
3. [шилжсэн] Мөхөөгүй идэвхтэй хэрэглээнд байгаа: амьд язгуур [хэл шинжлэл] (үгийн утга тодорхой мэдэгдэж байгаа язгуур), дэлгэрэнгүй...

Зураг оруулах     Тайлбар нэмэх

0  0


Тус толь нь Мөнхгал компанийн зөвшөөрлөөр монгол бичгийн ‘Menksoft 2012’ үсгийн тиг хэрэглэж байна. www.Menksoft.comТус толийн талаарх санал хүсэлтээ contact@mongoltoli.mn хаягаар ирүүлнэ үү.