1. Норгох, нойтон болгох: хувцсаа бороонд илжлэх (хувцсаа бороонд норгож ялзлах);


2. Юмыг гутам ялзрам болгох: ганд арьс илжлэх (ганд дүрсэн арьсыг хэтэрхий удааж ялзлах).


Зураг оруулах     Тайлбар нэмэх

0  0
Холбогдох зураг одоогоор алга байна.


Тус толь нь Мөнхгал компанийн зөвшөөрлөөр монгол бичгийн ‘Menksoft 2012’ үсгийн тиг хэрэглэж байна. www.Menksoft.comТус толийн талаарх санал хүсэлтээ contact@mongoltoli.mn хаягаар ирүүлнэ үү.