I  

1. Хоорондоо тэнцүү хэмжээтэй, үл солбицох тууш хоёр шугам, параллель;


2. Дэргэдэх, хоёр хажуу: зэргэдийн уулс (дэргэдэх уулс).Ижил үг

Зураг оруулах     Тайлбар нэмэх

0  0


Тус толь нь Мөнхгал компанийн зөвшөөрлөөр монгол бичгийн ‘Menksoft 2012’ үсгийн тиг хэрэглэж байна. www.Menksoft.comТус толийн талаарх санал хүсэлтээ contact@mongoltoli.mn хаягаар ирүүлнэ үү.