ЗАРЧ  

1. Албан шийдвэр зэргийг олонд зарлаж мэдээлэх үүрэгтэй хүн;


2. Ерийн зар, хэл тараагч, сураг чимээ түгээгч.


Зураг оруулах     Тайлбар нэмэх

0  0
Холбогдох зураг одоогоор алга байна.


Тус толь нь Мөнхгал компанийн зөвшөөрлөөр монгол бичгийн ‘Menksoft 2012’ үсгийн тиг хэрэглэж байна. www.Menksoft.comТус толийн талаарх санал хүсэлтээ contact@mongoltoli.mn хаягаар ирүүлнэ үү.