1. Юань гүрний үед ордонд алба хааж байсан ноёны зэрэг тушаал;


2. Мин улсын үеэс Чин улсыг мөхөх хүртэл хэрэглэгдэж байсан нэгэн зүйл хэргэм цол; хааны зарлиг бичгийг орчуулах, хянах, ном судар зохиох ажлыг дэлгэрэнгүй...
3. Ноён суугаагүй, зэрэг тушаалгүй баян чинээлэг хүн : төр мэдэхгүй ноёноос төвшин явсан зайсан дээр [зүйр] (засаг төрийг удирдахад туршлага дэлгэрэнгүй...
4. Монголын нэг овог аймгийн нэр: Зайсан овгийн хүн (зайсан овогт төрсөн хүн).


Зураг оруулах     Тайлбар нэмэх

0  0
Холбогдох зураг одоогоор алга байна.


Тус толь нь Мөнхгал компанийн зөвшөөрлөөр монгол бичгийн ‘Menksoft 2012’ үсгийн тиг хэрэглэж байна. www.Menksoft.comТус толийн талаарх санал хүсэлтээ contact@mongoltoli.mn хаягаар ирүүлнэ үү.