ЗААР  

1. Эр хүдрийн хүйсний дэргэд, арьсан дор байх тусгай булчирхайн ялгаруулдаг өвөрмөц үнэртэй бөм - дэлгэрэнгүй...


2. Тус бөмөөс ялгарах өвөрмөц үнэр: заар үнэртэх (эр амьтны хүйсний бөм ханхлах), заар хүж [хоршоо] (анхилуун дэлгэрэнгүй...
3. Эр амьтны шинхэг, хатан үнэр: ухнын заар (ухнын шинхэг), тэхийн заар (тэхийн хурц үнэрт шинхэг);
4. [цээрлэсэн] Хулмас, хөлсний үнэр: заар булчирхай (хулмасны үнэр ялгаруулдаг булчирхай).


Зураг оруулах     Тайлбар нэмэх

0  0
Холбогдох зураг одоогоор алга байна.


Тус толь нь Мөнхгал компанийн зөвшөөрлөөр монгол бичгийн ‘Menksoft 2012’ үсгийн тиг хэрэглэж байна. www.Menksoft.comТус толийн талаарх санал хүсэлтээ contact@mongoltoli.mn хаягаар ирүүлнэ үү.