ЗААЛХИЙЛЭХ  

1. Зааж зааварлах - Хурмаст тэнгэрийн хүүхнээр томилж, заалхийлэн дагаж явахыг гуймуй. дэлгэрэнгүй... сурган заалхийлэх (заан сургах үйлд идэвхийлэх), ухуулан заалхийлэх (ухуулах ажилд мэрийх);


2. Байн байн заах, дахин дахин заах - Хойш урагш гараар заалхийлнэ. Яриа;
3. Цохлон заах: томилон заалхийлэх (аль нэг ажилд томилж нэр дурдах) - Заалхийлэхийг хүснэ. Яриа.


Зураг оруулах     Тайлбар нэмэх

0  0
Холбогдох зураг одоогоор алга байна.


Тус толь нь Мөнхгал компанийн зөвшөөрлөөр монгол бичгийн ‘Menksoft 2012’ үсгийн тиг хэрэглэж байна. www.Menksoft.comТус толийн талаарх санал хүсэлтээ contact@mongoltoli.mn хаягаар ирүүлнэ үү.