1. Юманд заадал гаргах, заадаллах: авдрын булан заадаслах (авдрын буланг ам, уулзар гарган залгах);


2. Юмыг заадлаар нь салгах, заах.


Зураг оруулах     Тайлбар нэмэх

0  0
Холбогдох зураг одоогоор алга байна.


Тус толь нь Мөнхгал компанийн зөвшөөрлөөр монгол бичгийн ‘Menksoft 2012’ үсгийн тиг хэрэглэж байна. www.Menksoft.comТус толийн талаарх санал хүсэлтээ contact@mongoltoli.mn хаягаар ирүүлнэ үү.