ЗААГУУР  

1. Зааж цохлох мод;


2. Хэмжигч: заагуур ургамал (гадаад орчны нөхцөлийн онцлог шинжийг тодорхойлогч дэрс, цахилдаг, тэмээн харгана).


Зураг оруулах     Тайлбар нэмэх

0  0
Холбогдох зураг одоогоор алга байна.


Тус толь нь Мөнхгал компанийн зөвшөөрлөөр монгол бичгийн ‘Menksoft 2012’ үсгийн тиг хэрэглэж байна. www.Menksoft.comТус толийн талаарх санал хүсэлтээ contact@mongoltoli.mn хаягаар ирүүлнэ үү.