ЗААГТАЙ I  

1. Зааг бүхий - Тракторчид хоорондоо холдоод ирэхээр жаахан заагтай нь дээр байдаг. Л.Дашням. Бурхантын цэцэг;


2. Завсар, хуваарь, ялгаа бүхий; адилгүй: заагтай авч үзэх (харилцан ялгаатай авч үзэх), заагтай асуудал (тодорхой дэлгэрэнгүй...

Ижил үг

ЗААГТАЙ II

Зураг оруулах     Тайлбар нэмэх

0  0
Холбогдох зураг одоогоор алга байна.


Тус толь нь Мөнхгал компанийн зөвшөөрлөөр монгол бичгийн ‘Menksoft 2012’ үсгийн тиг хэрэглэж байна. www.Menksoft.comТус толийн талаарх санал хүсэлтээ contact@mongoltoli.mn хаягаар ирүүлнэ үү.