ЗААГ I  

1. Улс орон, газар орон, нутгийн хил нийлсэн газар: нутгийн зааг (залгаа хоёр нутгийн хил), хилийн дэлгэрэнгүй...


2. Сав суулга, эд агуурс зэрэг юмын нааж, гагнаж нийлүүлсэн газар: *заагаараа задарч, зарим газраараа язрах (а. Сав суулга эвдэрч дэлгэрэнгүй...
3. Уулзвар хэсэг, завсар, хооронд: завсар зааг [хоршоо] (завсар хооронд) - Хангай говийн зааг нутагт амьдарч байсан. дэлгэрэнгүй... хоолой зааг [хоршоо] (хоёр уулын дундах хөндий) - Хоолой заагаар дүүрсэн, хоо шар тэмээнүүд байна. ААЗ;
4. Цаг хугацаа солигдох үе: үүр шөнийн зааг (үүр шөнийн завсар, шөнө өнгөрч үүр тэмдгэрэхийн өмнөхөн үе) - дэлгэрэнгүй...
5. [шилжсэн] Аливаа юмны ялгаа, ялгавар, хуваарь, ангилал: зааг тогтоох (тодорхой хуваарь тогтоох, ангилах) - дэлгэрэнгүй...

Ижил үг

ЗААГ II

Зураг оруулах     Тайлбар нэмэх

0  0
Холбогдох зураг одоогоор алга байна.


Тус толь нь Мөнхгал компанийн зөвшөөрлөөр монгол бичгийн ‘Menksoft 2012’ үсгийн тиг хэрэглэж байна. www.Menksoft.comТус толийн талаарх санал хүсэлтээ contact@mongoltoli.mn хаягаар ирүүлнэ үү.