ЗААВАР  

1. Хууль тогтоомжийг үндэслэн, түүнийг биелүүлэх үндсэн дээр эрх бүхий байгууллагаас эрх хэмжээнийхээ хүрээнд гаргаж дэлгэрэнгүй...


2. Ямар нэг ажлыг гүйцэтгэх аргачлалыг заах, зөвлөх сургалт - Би одоо хоёр газар очиж заавар өгөх ёстой. Ш.Гаадамба. Элбэг дээл., заавар зөвлөгөө [хоршоо] (зааж сургасан зөвлөгөө);
3. Ямар нэг юмыг хэрэглэх, ашиглах аргыг тайлбарласан дагалдах бичиг; тайлбар: багаж хэрэгслийн заавар (багаж хэрэгслийг хэрхэн дэлгэрэнгүй...

Зураг оруулах     Тайлбар нэмэх

0  0
Холбогдох зураг одоогоор алга байна.


Тус толь нь Мөнхгал компанийн зөвшөөрлөөр монгол бичгийн ‘Menksoft 2012’ үсгийн тиг хэрэглэж байна. www.Menksoft.comТус толийн талаарх санал хүсэлтээ contact@mongoltoli.mn хаягаар ирүүлнэ үү.