ЗА II  

Шуугьсан чаргаг дуу: за за (бялзуухай зэрэг бяцхан шувуудын бачимдан дуугарах дуу), дэлгэрэнгүй...


  • за за - бялзуухай зэрэг бяцхан шувуудын бачимдан дуугарах дуу
  • за зи - олон хүний шуугилдах дуу

Ижил үг

ЗА I

Зураг оруулах     Тайлбар нэмэх

0  0
Холбогдох зураг одоогоор алга байна.


Тус толь нь Мөнхгал компанийн зөвшөөрлөөр монгол бичгийн ‘Menksoft 2012’ үсгийн тиг хэрэглэж байна. www.Menksoft.comТус толийн талаарх санал хүсэлтээ contact@mongoltoli.mn хаягаар ирүүлнэ үү.