1. Зөөлөн, улбагар сул, яс муутай: ёлбогор биетэй (улцгар сул биетэй), дэлгэрэнгүй...


2. Амт шимтгүй, улхгар: ёлбогор шөл (амтгүй шөл);
3. Нэвт норсон, шолбогор;
4. Гэрэл туяа муутай: ёлбогор гэрэл (ёлтойсон сүүмгэр гэрэл) - Цонхоор тусах ёлбогор гэрэлд үл мэдэг гялтганана. дэлгэрэнгүй...


Зураг оруулах     Тайлбар нэмэх

0  0
Холбогдох зураг одоогоор алга байна.


Тус толь нь Мөнхгал компанийн зөвшөөрлөөр монгол бичгийн ‘Menksoft 2012’ үсгийн тиг хэрэглэж байна. www.Menksoft.comТус толийн талаарх санал хүсэлтээ contact@mongoltoli.mn хаягаар ирүүлнэ үү.