1. Бурхан багшийн үеэс уламжилж ирсэн, номын ёсны нэгэн зүйл шүтээн; дээд талдаа найман өнцөгтэй, доод талдаа долоон дэлгэрэнгүй...


2. Хангинуулах таяг, бурхны шашны ёсны гэлэн хүн биеэ хамгаалах хэрэгсэл: бадарчны дулдуй (бадарчны хонхт таяг);
3. Тойдын дусал гуйх нэгэн зүйл аяга: дулдуй аяга (бадар аяга)дэлгэрэнгүй...
4. [шилжсэн] Биедээ байнга авч, тэврэн явах зүйл - Хүүхдээ дулдуй шиг тэвэрч байх хүн. Яриа;
5. [шилжсэн] Бамбай хийх, урдаа барих, түрээ барих: дулдуй барих (түрээ барих), дулдуй болгох (халх хийх).


Зураг оруулах     Тайлбар нэмэх

0  0


Тус толь нь Мөнхгал компанийн зөвшөөрлөөр монгол бичгийн ‘Menksoft 2012’ үсгийн тиг хэрэглэж байна. www.Menksoft.comТус толийн талаарх санал хүсэлтээ contact@mongoltoli.mn хаягаар ирүүлнэ үү.