IV  

Омог, ааг: аа ихтэй (омог ихтэй, дэндүү омогтой), аа нь хөдлөх (уур омог нь хөдлөх), дэлгэрэнгүй...Ижил үг

Зураг оруулах     Тайлбар нэмэх

0  0

аа гэх үг бие даасан үг болох нь

аатай (жаатай) аатай эр, аатай хурд... Аатай эрийн ааг дарах шартай эрийн шарыг дарах. Аатай эрд биш аагтай сонгинод дийлдэх

Холбогдох зураг одоогоор алга байна.


Тус толь нь Мөнхгал компанийн зөвшөөрлөөр монгол бичгийн ‘Menksoft 2012’ үсгийн тиг хэрэглэж байна. www.Menksoft.comТус толийн талаарх санал хүсэлтээ contact@mongoltoli.mn хаягаар ирүүлнэ үү.