БЭЛЭН I  

1. Шууд хэрэглэж болохоор, гар дор байгаа юм: бэлэн мөнгө (гарт бэлэн байгаа мөнгө), дэлгэрэнгүй...


2. Урьдчилан бэлдсэн, зэхсэн байдал: бэлэн байх (бэлхэн байлгах, зайлшгүй байх) дэлгэрэнгүй...

Ижил үг

БЭЛЭН II

БЭЛЭН III

Зураг оруулах     Тайлбар нэмэх

0  0
Холбогдох зураг одоогоор алга байна.


Тус толь нь Мөнхгал компанийн зөвшөөрлөөр монгол бичгийн ‘Menksoft 2012’ үсгийн тиг хэрэглэж байна. www.Menksoft.comТус толийн талаарх санал хүсэлтээ contact@mongoltoli.mn хаягаар ирүүлнэ үү.