I (хэл шинжлэл)  

буулгат аялгуу (төвшит аялгуу, дээшит аялгуу, хураамжит аялгуу, ташуу (зөрүүт) аялгуу, буулгат аялгуу дэлгэрэнгүй...


  • буулгат аялгуу - төвшит аялгуу, дээшит аялгуу, хураамжит аялгуу, ташуу зөрүүт
  • буулгат бичиг - зургаан яамны айлтгасан ёсоор сийрүүлж данс үйлдэж яаманд хадгалах бичиг

Ижил үг

Зураг оруулах     Тайлбар нэмэх

0  0
Холбогдох зураг одоогоор алга байна.


Тус толь нь Мөнхгал компанийн зөвшөөрлөөр монгол бичгийн ‘Menksoft 2012’ үсгийн тиг хэрэглэж байна. www.Menksoft.comТус толийн талаарх санал хүсэлтээ contact@mongoltoli.mn хаягаар ирүүлнэ үү.